czwartek, 2 lutego 2017

2017-01-28 Lawina stali (Steel Avalanche)Krótki raport ze starcia 3 Królewskiego Regimentu Czołgów i kompani czołgów SS.

Dokładne rozpiski są następujące:
- brytyjska
- niemiecka

Short report from clash of 3 Royal Tank Regiment and SS Panzerkompanie.

Precise armylists:
British
German

Raport w formie filmu / Report as a movie file:

Raport do poczytania / Report for reading:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz