poniedziałek, 20 marca 2017

2017-03-10 Jedynki, jedynki,jedynki ... (Ones,ones,ones...)Tydzień po zwycięstwie piechoty z 53 Walijskiej Dywizji Piechoty nad czołgami z Panzerlehrdivision, niemieckie siły zdołały się przegrupować i wykonać kontratak - tym razem obie kompanie zostały wzmocnione do 2000 punktów, a wylosowana została misja Hold the Line.

Dokładne rozpiski są następujące:
walijska
- niemiecka

A week after victory of infantry from 53rd Welsh Infantry Division over  tanks from Panzerlehrdivision, Germans regrouped and counterattacked - this time both companies were strenghtened to 2000 points limit, and the mission Hold the Line was drawn. 

Detailed armylists:
Welsh
German

Raport w formie filmu / Report as a movie file:

Raport do poczytania / Report for reading:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz