czwartek, 11 maja 2017

2017-05-06 Szarża Hitlerjugend (Hitlerjugen Assaulting)Dla odmiany Tomek wybrał dzisiaj niemiecką zbieraninę z Kampfgruppe Berlin, podczas gdy ja tradycyjnie już brytyjskie czołgi, tym razem z Guards Division.

Misja Counterattack,  1500 punktów.

Dokładne rozpiski są następujące:
niemiecka
brytyjska

For a change Tomek choose German jumble oftroops from Kampfgruppe Berlin, while I traditionally used British tanks, this time from Guards Division.

Mission Counterattack, 1500 points.

Detailed armylists:
German 
British

Raport w formie filmu / Report as a movie file:

Raport do poczytania / Report for reading:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz