wtorek, 6 marca 2018

2018-02-25 Turniej w Bolterze Wrocław (Tournament in Bolter Wrocław)Oto relacja z turnieju w Bolterze we Wrocławiu. Był to lokalny turniej, w którym miałem przyjemność wziąć udział ze swoją brytyjską piechotą... Nie może się więc obyć bez raportu, nawet jeśli ma być z opóźnieniem ...

 
Here is the report from tournament in Bolter shop in Wrocław. It was local tournament which I joined with my British infantry list. Of course I couldn't stand making a report ... even though with a delay ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz