niedziela, 23 października 2016

2016-10-16 O włos od znacznika (One inch to far …)
W ramach testów do naszego  pierwszego głogowskiego turnieju Flamesa spotkała się dzisiaj Marcinowa kompania czołgów z Panzerbrigade 150. i moja z Sherwood Rangers Yeomanry. 

Dokładne rozpiski są następujące:
- brytyjska
niemiecka

While testing for our first Flames of War tourny in Głogów, Marcin's tank company of Paznernrigade 150. met my Sherwood Rangers Yeomanry tank company.

Precise lists:
- British
German

Raport w formie filmu / Report as a movie file:

Raport do poczytania / Report for reading:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz